VÄLKOMMEN TILL INTRESSEANMÄLAN INFÖR STUDIEN "DIGITAL BEHANDLING AV ÖVERDRIVET MISSNÖJE MED UTSEENDET PÅ KÖNSORGANET"!

En enkätstudie vi gjorde förra våren visade att många människor är väldigt missnöjda med utseendet eller storleken på sitt könsorgan. För en del leder detta till sänkt livskvalité: man undviker att duscha på gymmet, följer inte med till stranden eller undviker eller begränsas i sina kärleksrelationer. I den här studien undersöker vi om Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv och praktiskt genomförbar behandling för personer som besväras av detta. Det finns forskning som visar att liknande internetbehandling är effektiv för överdrivet missnöje med sitt utseende över lag, och vi vill nu testa om den också är effektiv vid specifikt missnöje med könsorganet.

För att delta i studien behöver du ha fyllt 18 år och besväras av missnöje med någon aspekt av utseendet (form, färg, storlek, annat) på ditt könsorgan.

Behandlingen som erbjuds inom studien är en 6 veckor lång textbaserad KBT-behandling som är förmedlad via internet. Du kommer att få arbeta med materialet på egen hand hemma via en säker internetplattform som vi har gjort många behandlingar i. Du behöver alltså ha tillgång till en internetansluten dator och kunna avsätta ca 30-60 minuter per dag för att arbeta med behandlingen. Under behandlingen kommer hälften av de inkluderade att ha löpande kontakt med en behandlare, och hälften kommer jobba helt självständigt.

Anmälan till studien består av flera olika steg.

1) I ett första steg kommer du att få svara på några frågor på internet. Frågorna rör allmän information om dig, som till exempel din ålder, ditt civiltillstånd och din sysselsättning samt frågor om ditt missnöje. Du kommer även att få fylla in en rad skattningsskalor.

2) Därefter kommer en psykolog att titta på hur du svarat. Syftet med detta är att vi ska kunna göra en bedömning om vår behandling kan passa just dig. Om vi kommer fram till att behandlingen inte passar dig så kommer du få ett mejl med råd kring hur du på bästa sätt kan gå vidare. Om du inkluderas i studien kommer du att få påbörja behandlingen inom en vecka.

Genom att klicka på länken nedan kommer du först och främst få läsa mer ingående om vad detta är för slags studie. Läs informationen noggrant.

Du kommer att bli tillfrågad om du samtycker till deltagande i studien. Om du väljer att samtycka kommer du att få fylla i en rad frågeformulär och frågor i en säker plattform.


HUR KONTAKTAR MAN STUDIEANSVARIGA FÖR FRÅGOR?

Ansvarig prövare är Jesper Enander, mail: jesper.enander@ki.se

Påbörja anmälan